Zápisom do obchdného registra 1.1.1993 vznikla firma ATEM spol.s r.o.
 Otáčajúce sa logo firmy ATEM spol. s r.o.
spol. s r. o.
.
O
História firmy
O
Zameranie
O
Realizované projekty
O
Obchodná činnosť
O
Priatelia + Partneri
O
Kontakt
O
.
Niektoré realizované projekty
Názov Popis
AZS-SYS 2005

Program riadenia riadiaceho systému stroja PR 600 určený na pílenie radiálnych prírezov ( napr. dub - sudové prírezy ). SW
PAS-SYS 2004

Optimalizačný a riadiaci systém vozíka pásovej píly zvyšuje výťaž, kvalitu a produktivitu. SW
TIO-SYS 2003 Systém riadenia vykurovania s možnosťou naprogramovať požadovanú teplotu v jednotlivých miestnostiach pre týždňový cyklus HW - SW
UHP-SYS 2002 Optimalizačný a riadiaci systém uhlovej píly zvyšuje výťaž, kvalitu a produktivitu. SW
AKUSTOMAT 2002 Inovácia systému MRF 2. HW-SW
TIO-SYS 2002 Systém riadenia elektrického vykurovania s možnosťou naprogramovať požadovanú teplotu v jednotlivých miestnostiach pre týždňový cyklus HW - SW
UCT-SYS 2002 Nový programový systém pre podvojné účtovnictvo SW Na programe sa ešte pracuje
LAMA Riadiaci systém revolučného divadla LATERNA ANIMATA PRAHA, presné polohovanie projektorov podľa vopred naprogramovaných sekvencií a scenára divadelnej a multimedialnej show FAUST HW - SW
WEGA riadiaci systém súradnicového automatu na zváranie drôtených dielcov na europalety HW - SW
MRF ( MRF - 1) Meracie zariadenie na vyhodnocovanie rezonančných vlastností dreva HW - SW
SKL-SYS Skladový software, evidencia obchodných partnerov, evidencia obratov pokladne, evidencia faktúr, evidencia bežného účtu, vypočet DPH, všetko v systéme podvojného účtovníctva (pre MS-DOS) SW
MRF - 2 Vylepšený projekt systému merania rezonančných vlastností dreva s automatickou kalibráciou HW - SW
OPTI Software pre optimalizáciu výťažnosti reziva pri výrobe nábytkových hranolov podľa požadovaného sortimentu výroby HW (kooperácia) SW (kooperácia)
STD 1 Mikropočítačový systém riadenia krokových motorov HW - SW
MKT Riadiaci systém automatického laboratórneho merania vlnenia v Kuntovej trubici, HW - SW
TIBOR Riadiaca jednotka pre grafické displaye HW - SW
DCF modul riadenia časovej základne podľa „atómových hodín“ HW
KAMENIVO Software na spracovanie skúšok kameniva podľa platných technických noriem SW
SUS-SYS Monitorovací a riadiaci systém sušiarne reziva, podľa druhu reziva vypočíta parametre priebehu sušenia, počas sušenia udržiava všetky parametre podľa vypočítaných HW ( kooperácia ) - SW
DIELŇA 98 Software určený na evidenciu pracovných činností opravárskej dielne do ktorej patria aj pojazdné autodielne. Výstupom z programu je vnútropodniková fakturácia nákladov dielne, spotreba materialu na údržbu, evidencia ročnej údržby jednotlivých strojov, pracovné výkony jednotlivých pracovníkov ako podklad pre spracovanie miezd. SW
VÝROBA 2000 Softwarový systém sledovania výroby reziva umožňuje na základe informácií z výrobného procesu, sledovanie výroby reziva podľa dreviny, typorozmerov, účelu použitia. System sleduje náklady výroby s použitím cenníkov. Zároveň sleduje výdaj výrobkov zo skladu. SW
SUN-SYS Monitorovací a riadiaci systém autoklávu pre naparovanie reziva, podľa druhu reziva nastaví obsluha parametre naparovania, počas naparovania udržiava všetky parametre podľa nastavenych HW ( kooperácia ) - SW
BIT-SYS (realizácia počas roku 2001) Monitorovací a riadiaci systém emulgačnej stanice, HW - SW
. Na stránke sa ešte pracuje

Úvodná stránka

.