Posledná zmena : nedeľa, 2. decembra 2001

 

Obrazovka programu SUS-SYS pre riadenie sušiarne reziva.
V dolnej časti je zobrazený graf parametrov priebehu sušenia
počas predchádzajúceho dňa.

Graf susenia reziva je vytvorený pred procesom susenia,
podľa tohoto nastaveného grafu sa vykonávajú
regulačné zásahy, aby sa reálny priebeh sušenia priblížil
k predvolenému priebehu.

Stránka projekty

Úvodná stránka