Zápisom do obchdného registra 1.1.1993 vznikla firma ATEM spol.s r.o.
 Otáčajúce sa logo firmy ATEM spol. s r.o.
spol. s r. o.
.
O
História firmy
O
Zameranie
O
Realizované projekty
O
Obchodná činnosť
O
Priatelia + Partneri
O
Kontakt
O
.

 

TIO - SYS 2002
 
V priebehu januára 2002 naša firma realizovala systém na automatické riadenie elektrického vykurovania .Hardwerove je systém realizovaný na moduloch TIO ( modul akčných členov ), TQS (modul snímania teploty) a RS232/485 (komunikačný modul).Súčasťou systému je riadiaci program TIO-SYS 2002. Systém programovo riadi zapínanie a vypínanie elektrických zásuviek do ktorých sú pripojené elektrické konvektory . Riadiaci program je spustený v osobnom  počítači. Zo snímačov teploty ktoré sú umiestnené v každej vykurovanej miestnosti získava aktuálnu teplotu. Podľa požadovanej teploty konkrétnej miestnosti vykonáva regulačné zásahy. Program umožňuje nastaviť požadované parametre vykurovania pre každú miestnosť, na každý deň v týždni a počas dňa v piatich časových úsekoch. Systém zabezpečuje optimálnu tepelnú pohodu v rámci nastavených parametrov.

 

Úvodná stránka