Zápisom do obchdného registra 1.1.1993 vznikla firma ATEM spol.s r.o.
 Otáčajúce sa logo firmy ATEM spol. s r.o.
spol. s r. o.
.
O
História firmy
O
Zameranie
O
Realizované projekty
O
Obchodná činnosť
O
Priatelia + Partneri
O
Kontakt
O
.

História firmy
Naša spoločnosť bola založená v roku 1992 s cieľom podnikať na trhu pokrokových technológii, predovšetkým v oblasti elektroniky, strojárstva, automatizovaných systémov riadenia výrobnych procesov, automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, robotiky a tvorby špeciálneho zákazkového software. Podľa takto určeného charakteru spoločnosti sme zvolili aj jej názov, pozostávajúci zo začiatočných písmen anglického textu: Advanced Technology in Electronic and Machinery (Pokrokové technológie v elektronike a strojárstve). Firmu založili bývalí pracovníci výskumných ústavov pôsobiacich v strojárstve. Počas praxe sa už zaoberali realizáciou projektov pri korej sa využívala njmodernejšia technológia, hlavne sa využívalo nasadenie VT a robotizovaných výrobných pracovísk.Spoločnosť ATEM spol. s r. o. oficiálne vznikla zápisom do obchodného registra k 1.1.1993. Vo februári 1993 sa firma usídlila v budove CMK s.r.o.ZVOLEN. Vybudovala sa kancelária ktorá slúži dodnes.

Výpis z  obchodného reg.

Úvodná stránka