Zápisom do obchdného registra 1.1.1993 vznikla firma ATEM spol.s r.o.
 Otáčajúce sa logo firmy ATEM spol. s r.o.
spol. s r. o.
.
O
História firmy
O
Zameranie
O
Realizované projekty
O
Obchodná činnosť
O
Priatelia + Partneri
O
Kontakt
O
.

 

UCT - SYS 2002
 
V priebehu januára 2002 naša firma zahájila práce na novom programe pre podvojné účtovníctvo časťou fakturácia. 

Úvodná stránka