Posledná zmena : nedeľa, 2. decembra 2001

 

Okno programu v ktorom sa zadávajú nastavenia závesu, podľa možností závesu stroja
a pžadovaných šírok hranolov.

Okno programu pre zadanie základných dĺžok hranolov,
nastavujú sa tu dlžky zarážok.

Obrazovka pogamu OPTIMALIZÁCIA,
V hornej časti obrazovky je zobrazené rezivo, snímané priemyselnou kamerou
do tohoto obrázka obsluha zakreslí okraje a chyby reziva.
Program pomcou optimalizačného algoritmu určí rozmiestnenie požadovaných hranolov
pričom hlavným kritériom je maximálna finančná výťaž.
Rozmiestnenie hranolov je zobrazené v dolnej časti obrazovky

Stránka projekty Úvodná stránka