Zápisom do obchdného registra 1.1.1993 vznikla firma ATEM spol.s r.o.
- SuperZoznam -
 Otáčajúce sa logo firmy ATEM spol. s r.o.
spol. s r. o.
.
O
História firmy
O
Zameranie
O
Realizované projekty
O
Obchodná činnosť
O
Priatelia + Partneri
O
Kontakt
O
.

 

UHP - SYS 2002
 
V priebehu roku 2001 a 2002 sa naša firma zúčastňovala na riešení štátnej úlohy VTP číslo: 26 - 112 - 07 - 02 - 2000 INTENZIFIKÁCIA ZHODNOCOVACIEHO PROCESU PRI SPRACOVANÍ TVRDÝCH LISTNATÝCH DREVÍN Našim výstupom v rámci dokončenej etapy riešenia je programový systém
UHP-SYS
pre optimalizáciu a riadenie porezu na uhlovej píle. Programový systém prostredníctvom kamery zosníma výrez gľatiny. Program v spolupráci s operátorom, zo zosnímaného obrazu vypočíta základné parametre výrezu. Na základe požadovaného sortimentu rezaných hranolov optimalizačnými algoritmami vypočíta porezovú schému. Riadiaca časť programu spolu s operátorom riadi samotné pílenie výrezu. Nasadením systému sa výrazne zredukovali prípravné časy pred rezaním a zvýšila sa výťaž hranolov z výrezov, ďalej sa zlepšila kvalita hranolov zvýšením presnosti nastavovania pilových kotúčov do rezu.
*
Obrazovka RS UHP-SYS 2002   optimalizačný a riadiaci systém uhlovej píly Riadená uhlová píla stav pred nasadením systému

Úvodná stránka